Θέματα Διπλωματικών / Πτυχιακών Εργασιών

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Υποβολή Επιβλέπων Τίτλος
2024-06-20 Ηρακλής Βαρλάμης Eπεξεργασία τηλεσκοπικών δεδομένων με μηχανική μάθηση Λεπτομέρειες
2024-05-22 Χρήστος Μιχαλακέλης Οικονομικές Επιπτώσεις των επιθέσεων Ransomware μέσα στα χρόνια Λεπτομέρειες
2024-05-20 Χρήστος Μιχαλακέλης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3D PRINTING Λεπτομέρειες
2024-05-20 Χρήστος Μιχαλακέλης ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Λεπτομέρειες
2024-05-20 Χρήστος Μιχαλακέλης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Λεπτομέρειες
2024-05-20 Ιωάννης Βιόλος ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λεπτομέρειες
2024-05-17 Γεώργιος Κουσιουρής ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Λεπτομέρειες
2024-05-17 Γεώργιος Δημητρακόπουλος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Λεπτομέρειες
2024-05-16 Ηρακλής Βαρλάμης ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ HUGGING FACE Λεπτομέρειες
2024-05-16 Ανάργυρος Τσαδήμας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Λεπτομέρειες
2024-05-16 Ανάργυρος Τσαδήμας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ Λεπτομέρειες
2024-05-16 Αικατερίνη Αντωνοπούλου Η σχέση μεταξύ της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους νέους και τις νέες και εκφάνσεων της ψυχοκοινωνικότητας τους Λεπτομέρειες
2024-05-16 Θωμάς Καμαλάκης Δημιουργία Ηλεκτρονικού Παρουσιολογίου με χρήση React/Nodejs Λεπτομέρειες
2024-05-15 Μαυρέτα Σταμάτη Επιχειρησιακή ανάλυση νεοφυούς εικονικής εταιρείας Λεπτομέρειες
2024-05-15 Παναγιώτης Ριζομυλιώτης Αξιολόγηση πλαισίων αποτίμησης κινδύνων κυβερνοασφάλειας Λεπτομέρειες
2024-05-15 Μαλβίνα Βαμβακάρη ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Λεπτομέρειες
2024-05-15 Μαλβίνα Βαμβακάρη ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Λεπτομέρειες
2024-05-10 Κλεοπάτρα Μπαρδάκη XΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Λεπτομέρειες
2024-04-29 Ηρακλής Βαρλάμης ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ REST API, APACHE KAFKA ΚΑΙ KSQLDB SERVER Λεπτομέρειες
2024-04-29 Χρύσα Σοφιανοπούλου Η αξιοποίηση της Παιχνιδοκεντρικής Μάθησης (Gamed – Based Learning) - Παιχνιδοποίησης (gamification) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Λεπτομέρειες
2024-04-29 Χρύσα Σοφιανοπούλου Αξιοποίηση εικονικών κόσμων. Αξιοποίηση ενός εικονικού κόσμου για τη σχεδίαση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη διαχείριση και επικοινωνία ανθρώπινου δυναμικού. Λεπτομέρειες
2024-04-29 Χρύσα Σοφιανοπούλου Η αξιοποίηση της Παιχνιδοκεντρικής Μάθησης (Gamed – Based Learning) - Παιχνιδοποίησης (gamification) στo μάθημα της Πληροφορικής Λεπτομέρειες
2024-04-22 Θωμάς Καμαλάκης Υλοποίηση του κοινωνικού δικτύου myHUAnet στην πλατφόρμα mastodon Λεπτομέρειες
2024-04-17 Κωνσταντίνος Τσερπές Ιστοσυγκομιδή με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης Λεπτομέρειες
2024-04-16 Κωνσταντίνος Τσερπές Υλοποίηση πλατφόρμας διάχυσης περιεχομένου από τη μουσική βιομηχανία Λεπτομέρειες
2024-04-16 Κωνσταντίνος Τσερπές Πλαίσιο ανάπτυξης και διαχείρισης μοντέλων ομοσπονδιακής μάθησης Λεπτομέρειες
2024-04-16 Θωμάς Καμαλάκης Σύστημα Μετρήσεων Συνθηκών Χώρου σε ένα Data Center με Χρήση Python/Django και Μικροελεγκτών Λεπτομέρειες
2024-04-15 Ανάργυρος Τσαδήμας Παρακολούθηση πόρων σε εφαρμογές που βασίζονται στο cloud Λεπτομέρειες
2024-04-15 Ηρακλής Βαρλάμης Εκτίμηση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ηλιακούς Συλλέκτες: Ανάπτυξη Προγνωστικών Μοντέλων και Αξιολόγηση Απόδοσης Λεπτομέρειες
2024-04-15 Ηρακλής Βαρλάμης Προγνωστικά μοντέλα πάνω σε ιστορικά μοντέλα μετοχών Λεπτομέρειες
2024-04-15 Ηρακλής Βαρλάμης Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση ενός θησαυρού τροφίμων Λεπτομέρειες
2024-04-14 Ειρήνη Λιώτου Προσομοίωση Έξυπνης Διαχείρισης Κίνησης Δικτυακών Οχημάτων Λεπτομέρειες
2024-04-13 Θωμάς Καμαλάκης Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης σε Django/Python Λεπτομέρειες
2024-04-08 Χρήστος Δίου Αντιμετώπιση παραγόντων σύγχυσης σε συστήματα συστάσεων με αιτιώδη μοντελοποίηση Λεπτομέρειες
2024-03-29 Γεώργιος Δημητρακόπουλος ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Λεπτομέρειες
2024-03-29 Χρήστος Δίου Αλγόριθμοι ενισχυτικής μάθησης για εκπαίδευση αυτόνομων πρακτόρων σε περιβάλλοντα παιχνιδιών Λεπτομέρειες
2024-03-28 Χρήστος Δίου Μοντέλα μηχανικής μάθησης για τον έλεγχο αυτόνομου οχήματος στο περιβάλλον προσομοίωσης Carla Λεπτομέρειες
2024-03-28 Χρήστος Δίου Διερεύνηση παραγωγικών μοντέλων μηχανικής μάθησης για τη δημιουργία μουσικής Λεπτομέρειες
2024-03-28 Χρήστος Δίου Αξιοποίηση αιτιώδους μοντελοποίησης στο πρόβλημα της συνεχόμενης μηχανικής μάθησης Λεπτομέρειες
2024-03-28 Χρήστος Δίου Ανάπτυξη μοντέλου μηχανικής μάθησης για ερωταπαντήσεις σε νομικά κείμενα Λεπτομέρειες
2024-03-28 Γεώργιος Δημητρακόπουλος ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ CONNECTED AND SHARED MOBILITY ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CARLA Λεπτομέρειες
2024-03-28 Θωμάς Καμαλάκης Υλοποίηση της πλατφόρμας findARoomMate σε Django Python Λεπτομέρειες
2024-03-27 Θωμάς Καμαλάκης Υλοποίηση μίας εφαρμογής ωρομέτρησης για κινητά χρησιμοποιώντας το Kivy και το Django Λεπτομέρειες
2024-03-27 Θωμάς Καμαλάκης Υλοποίηση ενός Django App για την διαχείριση των πτυχιακών εργασιών Λεπτομέρειες
2024-03-26 Βασίλειος Ευθυμίου Έγκαιρος τερματισμός της μετα-συσταδοποίησης για ταυτοποίηση οντοτήτων Λεπτομέρειες
2024-03-26 Βασίλειος Ευθυμίου Παραλληλοποίηση και βελτιστοποίηση των ροών εργασιών του εργαλείου pyJedAI μέσω του Ray Λεπτομέρειες
2024-03-26 Βασίλειος Ευθυμίου Επεξήγηση μεθόδων ανάλυσης δεδομένων Λεπτομέρειες
2024-03-26 Βασίλειος Ευθυμίου Διασύνδεση δεδομένων αστροφυσικής από επιστημονικές δημοσιεύσεις Λεπτομέρειες
2024-03-26 Βασίλειος Ευθυμίου Αναγνώριση οντοτήτων σε κείμενα, χρησιμοποιώντας LLMs Λεπτομέρειες
2024-03-26 Βασίλειος Ευθυμίου Διαδοχικές ομαδικές συστάσεις μέσω ενισχυτικής μάθησης Λεπτομέρειες
2024-03-25 Βασίλειος Ευθυμίου Δημιουργία γραφημάτων γνώσης με χρήση LLMs Λεπτομέρειες
2024-03-24 Χρύσα Σοφιανοπούλου Η αξιοποίηση της Παιχνιδοκεντρικής Μάθησης (Gamed – Based Learning) - Παιχνιδοποίησης (gamification) στην εκπαίδευση. Λεπτομέρειες
2024-03-24 Χρύσα Σοφιανοπούλου Αξιοποίηση εικονικών κόσμων στην εκπαίδευση. Αξιοποίηση ενός εικονικού κόσμου για τη σχεδίαση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Λεπτομέρειες
2024-03-24 Χρύσα Σοφιανοπούλου Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ενός γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής ή άλλου γνωστικού αντικειμένου μέσω του Περιβάλλοντος LAMs Λεπτομέρειες
2024-03-23 Γεώργιος Παπαδόπουλος Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων οπτικής εξηγήσιμη τεχνητής νοημοσύνης Λεπτομέρειες
2024-03-23 Γεώργιος Παπαδόπουλος Ανάλυση εικόνων φασματοσκοπίας για προσδιορισμό χημικής σύστασης δειγμάτων Λεπτομέρειες
2024-03-23 Γεώργιος Παπαδόπουλος Αναγνώριση ανθρώπινων κινήσεων με χρήση οπτικών δεδομένων Λεπτομέρειες
2024-03-22 Ηρακλής Βαρλάμης Προγνωστικά μοντέλα για πολλαπλές χρονοσειρές Λεπτομέρειες
2024-03-22 Ηρακλής Βαρλάμης Προγνωστικά μοντέλα για την εκφόρτιση μπαταριών Λεπτομέρειες
2024-03-20 Ειρήνη Λιώτου Κατανομή φασματικών πόρων σε επικοινωνίες Συσκευής-προς-Συσκευή Λεπτομέρειες
2024-03-20 Γεωργία Δέδε Μελέτη του μοντέλος Technology Acceptance Model (TAM) και εφαρμογή του μέσω Python σε μελέτη περίπτωσης. Λεπτομέρειες
2024-03-20 Γεωργία Δέδε Ανάπτυξη expert system για τον έλεγχο συμμόρφωσης των οργανισμών με τα τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της Cyber Resilience Act. Λεπτομέρειες
2024-03-20 Γεωργία Δέδε Διερεύνηση εφαρμογής των multi-objective evolutionary algorithms σε διαδικασίες λήψης απόφασης. Λεπτομέρειες
2024-03-20 Γεωργία Δέδε Διερεύνηση μεθόδων λήψης απόφασης και εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς με τη χρήση Python Λεπτομέρειες
2024-03-01 Δημήτριος Μιχαήλ Χρήση LLMs στην βελτιστοποίηση κώδικα Λεπτομέρειες
2024-03-01 Δημήτριος Μιχαήλ Τεχνικές κωδικοποίησης δομημένων δεδομένων με στόχο την ενσωμάτωση σε LLMs Λεπτομέρειες
2024-02-23 Θωμάς Καμαλάκης Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS) και διασύνδεση του με τα υπάρχοντα υποσυστήματα, για τις ανάγκες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Λεπτομέρειες
2023-11-20 Μαυρέτα Σταμάτη Ανάπτυξη επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για "Έξυπνο" Ψηφιακό Νοσοκομείο Λεπτομέρειες
2023-11-15 Παναγιώτης Ριζομυλιώτης Εφαρμογή του Selective Disclosure χαρακτηριστικών με τη χρήση αλυσιδων hash Λεπτομέρειες
2023-11-03 Ειρήνη Λιώτου Ελεγκτές δικτύωσης που καθορίζονται από λογισμικό Λεπτομέρειες
2023-11-03 Ειρήνη Λιώτου Προσομοίωση Επικοινωνίας Συσκευής προς Συσκευή Λεπτομέρειες
2023-11-03 Ειρήνη Λιώτου Πρόγνωση Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα Οχημάτων Λεπτομέρειες
2023-11-03 Ειρήνη Λιώτου Προσομοίωση Έξυπνης Διαχείρισης Κίνησης Δικτυακών Οχημάτων με χρήση CARLA Λεπτομέρειες
2023-10-31 Χρήστος Δίου Μηχανική μάθηση για την απομακρυσμένη και αυτοματοποιημένη παρακολούθηση ηλικιωμένων με χρήση φορετών αισθητήρων Λεπτομέρειες
2023-10-31 Γεώργιος Παπαδόπουλος Γενεσιουργός τεχνητή νοημοσύνη για αντιπαραστατικές εξηγήσεις σε εφαρμογές μηχανικής όρασης Λεπτομέρειες
2023-10-31 Γεώργιος Παπαδόπουλος Μέθοδοι επαύξησης δεδομένων σε εφαρμογές υπολογιστικής όρασης Λεπτομέρειες
2023-10-26 Θωμάς Καμαλάκης Εφαρμογή θεωρίας παιγνίων στην ανάλυση του ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Λεπτομέρειες
2023-10-24 Ηρακλής Βαρλάμης Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση θησαυρού τροφίμων Λεπτομέρειες
2023-07-30 Άγγελος Χαραλαμπίδης Σωστές απαντήσεις σε βάσεις δεδομένων με λάθη Λεπτομέρειες
2023-07-30 Κωνσταντίνος Τσερπές Αξιολόγηση πλαισίων υλοποίησης federated learning τεχνικών. Λεπτομέρειες
2023-07-30 Κωνσταντίνος Τσερπές Μελέτη εφικτότητας τεχνικών για κατανεμημένο συμπερασμό (inference) Λεπτομέρειες
2023-07-27 Χρήστος Δίου Το πρόβλημα της γενίκευσης πεδίου στην αναγνώριση και κατηγοριοποίηση τροφής από εικόνες Λεπτομέρειες
2023-07-27 Χρήστος Δίου Αναγνώριση και εκτίμηση όγκου πρόσληψης τροφής από εικόνες, με μοντέλα βαθιάς μάθησης Λεπτομέρειες
2023-07-26 Βασίλειος Δαλάκας Δημιουργία ενός ρομπότ για stress testing με Python Λεπτομέρειες
2023-07-26 Βασίλειος Δαλάκας Τεχνικός έλεγχος ασφαλείας σε πληροφοριακά αγαθά που διαχειρίζεται η ΓΓΠΣ&ΨΔ Λεπτομέρειες
2023-07-26 Θωμάς Καμαλάκης Ψηφιακά δίδυμα (Digital twins) για εμφυή οπτικά δίκτυα Λεπτομέρειες
2023-07-24 Μαυρέτα Σταμάτη Τεχνική Νοημοσύνη και Έξυπνες Πόλεις Λεπτομέρειες
2023-07-24 Ιωάννης Βιόλος Μοντελοποίηση κατανάλωσης ενέργειας πλοίων μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης Λεπτομέρειες
2023-07-24 Ιωάννης Βιόλος Πλατφόρμα Διαχείρισης Εγγράφων Λεπτομέρειες
2023-05-02 Γεώργιος Κουσιουρής Χρήση της WebAssembly για τη δημιουργία ευέλικτων κατανεμημένων συστημάτων Λεπτομέρειες
2023-03-31 Κωνσταντίνος Τσερπές Μετασχηματιστές για πρόβλεψη χρήσης πόρων και δικτυακής κίνησης Λεπτομέρειες
2023-03-28 Ειρήνη Λιώτου Όχημα Καθοριζόμενο από Λογισμικό και Διαδίκτυο Οχημάτων Λεπτομέρειες
2023-03-27 Ηρακλής Βαρλάμης Διαδραστικά συστήματα συστάσεων Λεπτομέρειες
2023-03-27 Ηρακλής Βαρλάμης Συστήματα συστάσεων με επίγνωση του περιβάλλοντος Λεπτομέρειες
2023-03-27 Ηρακλής Βαρλάμης Συστήματα συστάσεων εξατομίκευσης περιεχομένου με χρήση βαθιάς μάθησης Λεπτομέρειες
2023-03-27 Κλεοπάτρα Μπαρδάκη Ελληνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: Αναλύοντας το Elevate Greece Λεπτομέρειες
2023-03-26 Ηρακλής Βαρλάμης Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα οδήγησης Λεπτομέρειες
2023-03-26 Ηρακλής Βαρλάμης Εκπαίδευση μοντέλων ενισχυτικής μάθησης με χρήση του ρομπότ FOSSBot και περιβάλλοντος προσομοίωσης Λεπτομέρειες
2022-10-30 Άγγελος Χαραλαμπίδης Αυτόματος αξιολογητής προγραμμάτων Λεπτομέρειες
2022-10-30 Δημήτριος Μιχαήλ Εγκατάσταση και παραμετροποίηση μηχανής BPMN με χρήση docker. Λεπτομέρειες
2022-10-28 Άγγελος Χαραλαμπίδης Προγραμματισμός με περιορισμούς και προτιμήσεις και η εφαρμογή του στην δημιουργία ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας Λεπτομέρειες
2022-10-25 Άγγελος Χαραλαμπίδης Αποδοτική οκνηρή εκτέλεση προγραμμάτων για μηχανική μάθηση Λεπτομέρειες
2022-10-25 Άγγελος Χαραλαμπίδης Αναδρομικές ροές δεδομένων στο TensorFlow Λεπτομέρειες
2022-10-25 Γεώργιος Δημητρακόπουλος Γνωσιακά συστήματα διαχείρισης για εφαρμογές υγείας Λεπτομέρειες
2022-10-25 Γεώργιος Δημητρακόπουλος Tεχνικές edge computing με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για περιβάλλοντα αυτοματοποιημένης οδήγησης Λεπτομέρειες
2022-10-24 Κωνσταντίνος Τσερπές Βαθιά ενισχυτική μάθηση για εκφόρτωση εργασιών σε συστοιχίες Kubernetes Λεπτομέρειες
2022-10-20 Χρύσα Σοφιανοπούλου Διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας/Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες επιμόρφωσης σε θέματα ψηφιακού εγγραμματισμού. Λεπτομέρειες
2022-10-20 Χρύσα Σοφιανοπούλου Χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία θεμάτων δημογραφίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων. Λεπτομέρειες
2022-10-18 Γεώργιος Δημητρακόπουλος Διερεύνηση σεναρίων βέλτιστης διαδρομής για μη επανδρωμενα αεροχήματα σε περιβάλλον AirSim Λεπτομέρειες
2022-10-18 Γεώργιος Δημητρακόπουλος Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την εύρεση βέλτιστης διαδρομής σε μη επανδρωμενα αεροχήματα (Drones). Λεπτομέρειες
2022-10-18 Δημήτριος Μιχαήλ Αυτο-εποπτευόμενες μέθοδοι βαθιάς μηχανικής μάθησης για πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Λεπτομέρειες
2022-07-12 Γεώργιος Παπαδόπουλος Ανάλυση δεδομένων τηλεπισκόπησης με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης Λεπτομέρειες
2022-07-06 Γεώργιος Κουσιουρής Μηχανισμοί δρομολόγησης εργασιών σε περιβάλλοντα νέφους/ακμής Λεπτομέρειες
2022-07-05 Γεώργιος Κουσιουρής Παραλληλοποίηση εφαρμογών και κλιμάκωση εκτέλεσης στο Νέφος Λεπτομέρειες
2022-07-05 Γεώργιος Κουσιουρής Ροές εργασίας για την αυτοματοποίηση και επεξεργασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σε περιβάλλοντα έξυπνων πόλεων Λεπτομέρειες
2022-07-05 Γεώργιος Κουσιουρής Μοντελοποίηση Απόδοσης Εκτέλεσης σε περιβάλλοντα Function as a Service Λεπτομέρειες
2022-07-05 Γεώργιος Κουσιουρής Υλοποίηση Ροών Υπηρεσιών Σε Περιβάλλοντα Υπολογιστικών Νεφών Λεπτομέρειες
2022-07-05 Γεώργιος Κουσιουρής Μοτίβα Λογισμικού για τον Σχεδιασμό Εφαρμογών Νέφους Λεπτομέρειες
2022-07-05 Δημήτριος Μιχαήλ Μηχανική μάθηση σε δορυφορικές εικόνες Λεπτομέρειες
2022-07-05 Δημήτριος Μιχαήλ Υλοποίηση παράλληλου BFS στην JGraphT Λεπτομέρειες
2022-07-05 Δημήτριος Μιχαήλ Υλοποίηση αλγορίθμων γραφημάτων με την χρήση της βιβλιοθήκης JGraphT Λεπτομέρειες
2022-07-04 Γεώργιος Δημητρακόπουλος Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων μεθόδων (γνωσιακών) για διάχυση επιστημονικής πληροφορίας Λεπτομέρειες
2022-07-04 Γεώργιος Δημητρακόπουλος Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων διαχείρισης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων Λεπτομέρειες
2022-07-01 Χρήστος Δίου Ενισχυτική μάθηση σε περιβάλλον Gym με εφαρμογή σε πραγματικό ρομποτικό βραχίονα Λεπτομέρειες
2022-07-01 Μαλβίνα Βαμβακάρη Συνεχείς στοχαστικές διαδικάσιες σε τυχαία γραφήματα και εφαρμογές στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων Λεπτομέρειες
2022-07-01 Μαλβίνα Βαμβακάρη Διακριτές στοχαστικές διαδικάσιες σε τυχαία γραφήματα και εφαρμογές στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων Λεπτομέρειες
2022-06-28 Θωμάς Καμαλάκης Υλοποίηση αυτοματοποίημενου λογισμικού για την λήψη αντιγράφων backups για την πλατφόρμα Budibase Λεπτομέρειες
2022-06-28 Θωμάς Καμαλάκης Χρήση του εργαλείου NS3 για την προσομοίωση ασύρματων δικτύων αισθητήρων Λεπτομέρειες